Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to EtherNet/IP machine solution

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

EtherNet/IP machine solution

Att konfigurera en modern maskin är ingen enkel uppgift. Medan kraven på prestanda, tillförlitlighet och anslutningsmöjligheter ökar, gör ju även komplexiteten det. Standarder bidrar till att lösa dessa frågor och Ethernet/IP är ett av alternativen för maskinbyggare och slutanvändare.

Både vår CJ2 controller-familj och andra Ethernet-baserade automationsprodukter ger dig möjlighet att dra full nytta av ett enda Ethernet/IP-nätverk för maskinlösningar.


Fördelar

  • Minskad tidsåtgång för kabeldragning och konstruktion med upp till 30 %: Distribution av I/O- och nätverksenheter över ett enda EtherNet/IP-maskinnätverk förkortar tidsåtgången för kabeldragning och utveckling med så mycket som 30 %.
  • Förenklad maskinarkitektur: Nu kan du seriekoppla nästan alla automationskomponenter på maskinen med en enda kabel och bli av med den komplexitet som användning av flera separata nätverk medför.

  • Återanvänd din säkerhetskonfiguration, program och valideringar: Vårt fristående, modulära NX-säkerhetsstyrsystem är en skalbar lösning som kan anpassas till alla maskinstorlekar, vilket garanterar flexibilitet och återanvändning av dina projekt inom säkerhetsteknik.
  • Förbättrad maskinproduktivitet och effektivt underhåll: Enkel tillgång till alla enhetsdata och inställningar via HMI- och PLC-anslutningar bidrar till att se till att servicetekniker alltid håller sig informerade och kan vidta åtgärder precis när de behövs. Resultatet? Mer produktion, kortare stillestånd.

Be om mer information om våra Ethernet/IP-lösningar