Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Distribuerad säkerhetslösning möjliggjord av Sysmac

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Distribuerad säkerhetslösning möjliggjord av Sysmac

IDEAL Trade Service (ITS) i Tjeckien är en tillverkare av systemteknik för ytbehandlingsbranschen. De tillhandahåller fullständiga lackeringslinjer som kan täcka över 5 000 kvm. Dessa produktionslinjer är mycket stora och komplexa och innefattar doppförbehandlingslinjer, torklådor, lackeringslådor, tunnelugnar, avkylningsområden, transportörsystem, vattenreningsverk och lufthanteringssystem.

Före Sysmac gick det bara att sköta säkerhetsstyrningen av en så enorm och komplicerad produktionslinje med hjälp av många lokala säkerhetszoner. Men eftersom Sysmac Safety kan använda samma kommunikationsnätverk som maskinstyrningen kan säkerhetsstyrsystemet nu distribueras. I det här fallet till säkerhetsstyrning av mer än tio skåp, och I/O-systemet är över 21 noder. Det här minskar tiden för kabeldragning, montering och systemregistrering med upp till 50 % jämfört med tidigare lokaliserade säkerhetsstyrsystem.

Fördelar i korthet

  • Alla säkerhetsfunktioner i ett gränssnitt
  • Snabb och enkel anpassning
  • Mindre utrymme, tid och kostnader
  • Bättre diagnostik – spåra varje fel i produktionslinjen
  • Snabb tillgång till information lagrad i SQL-databas
  • Bättre produktdokumentation